Med över 25 års erfarenhet av ljud och ljus har gjort Nordlander Produktion till en ofta anlitad samarbetspartner i samband med teater, shower, revyer, musikaler eller musikevenemang. Vi åtar oss även installationer av ljud och ljus i samlingslokaler, kyrkor, idrottsarenor och hos företag. I första hand tar vi på oss uppdrag i Norrland och vi har under de senaste åren haft en mycket gynnsam utveckling som lett till att vi kunnat expandera. Bland dem vi  anlitas av finns en rad kända och etablerade artister och arrangörer. Nordlander Produktion kan ljud och ljus. Vår kompetens är kundens trygghet. Vi använder oss dessutom enbart av högkvalitativ utrustning från bland annat Martin och Meyer Sound.